Tisztelt Felhasználó!


„Mint arról minden bizonnyal már értesült, az Országgyűlés által 2013 decemberében elfogadott, az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény (Internetes Gyermekvédelmi Törvény) módosította az elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvényt (Eht.), amely módosítás (Eht. 149/A. § (1) bekezdés) alapján az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 2014. Július 1-jétől kötelesek valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftver (gyermekvédelmi szűrőszoftver) internetes honlapjukról való ingyenes letölthetőségét és használhatóságát biztosítani.

Az Internetes Gyermekvédelmi Törvény a fenti, internet-hozzáférés szolgáltatókra vonatkozó kötelezettség bevezetése mellett életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerékasztalt (Kerekasztal), mint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Elnökének javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét.

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás Is eleget tesz az Eht. 149/A. §(1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak, (például Norton Family, Dolphln Knight).

A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs
A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:
http://dolphinknight.com/hu/


A fenti ajánlásokat és szövegrészeket az NMHH Cégünkhöz érkezett hivatalos leveléből idéztük.


További szoftver ajánlások: https://nmhh.hu/dokumentum/173242/szuroszoftverek.pdf


Figyelem!


Cégünk semmiféle felelősséggel nem tartozik a fent ajánlott szoftverek működésével kapcsolatban. Kérjük Önöket, ha nem jutnak előrébb a szoftver telepítésével, beállításával vagy használatával, akkor elsősorban kérjék saját rendszergazdájuk véleményét vagy segítségét. Amennyiben "házon belül" nem tudja megoldani, abban az esetben ingyenes segítséget nyújtunk a telepítéssel és a használattal kapcsolatban. A témával kapcsolatban Az NMHH oldalán talál bővebb felvilágosítást.