Eseti díjak

Vételi pont megtekintése, felmérés, szerződéskötés és kötelezettségek nélkül 10.000 Ft
Hálózatfejlesztési díj ajánlat szerint
Plusz hozzáférési pont kiépítése ajánlat szerint
Áthelyezési díj 35.000 Ft
Elállási díj 10.000 Ft
Kiszállási díj 5.000 Ft / megkezdett félóra
Adminisztrációs díj 700 Ft
Kedvezményes Adminisztrációs díj 400 Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék (kaució) eszközöktől függően változó
Szüneteltetési díj havi díj 75%-a
Visszakapcsolási díj – díjtartozás miatt történt korlátozás után (45 nap) 3.500 Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés használati (bérleti) díja ajánlat alapján
Átalány kártérítés 60.000 Ft/eszköz
5.000 Ft / POE+tápegység
Csomagmódosítási díj 2.500 Ft
Számlamásolat díja 300 Ft / db
Kiegészítő létesítési, szerelési díj ajánlat alapján
Fizetési felszólítás eljárási díja
első emlékeztető Email ingyenes
második felszólító Email 700 Ft
SMS 0 Ft
Levél 300 Ft
Ajánlott levél 500 Ft
Tértivevényes ajánlott levél 800 Ft
Biztatási kár megtérítése 10.000 Ft
Túlfizetés visszautalása bankszámlára 300 Ft

A kihelyezett eszköz vagy eszközök folyamatos áramellátásának akadályoztatása, vagy a javításhoz esetleg eszközök cseréjéhez való bejutás megakadályozása, 24 órát meghaladóan, ha ez az ügyfélnek felróható, abban az esetben 24 óránként 100.000.- Ft kötbért számolunk fel!